Pomo?ne povijesne znanosti I. na diplomskom studiju
Za sve diplomske studente koji predmet Pomo?ne povijesne znanosti nisu slušali na preddiplomskom studiju nastava iz predmeta Pomo?ne povijesne znanosti I (diplomski studij) po?inje u petak 11. listopada 2019. po rasporedu.
1. listopada 2019.