Obavijest studentima
Studenti prve godine koji su se prijavili u ?etvrtak u A-001 na liste za Historiografski praktikum, ne moraju se upisivati i na Omegi. Nije pogrešno ako su to i napravili, ali mora biti ista grupa kao ona koju su upisali ru?no na listi. Studenti kombinacije s geografijom su u grupi srijedom od 11 sati (A-201). Za sve upite obratiti se prof. Nikoli? Jakus
4. listopada 2019.