Obavijest diplomskim studentima modula moderne i suvremene povijesti
Seminarske grupe na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. st:

8.00 – 9.30 h :

?ervek, Orlovac, Baji?, Boroni?, Fogadi?, Košuta, Kraljevi?, Mihanovi?, Rukavina, Soldo, Šoli?, Thon

12.30 – 14.00 h :

Andrei?, Benko, Koli?, Megli?, Batisti?, Ku?ina, Pražen, Bani?, ?uri?, Horvat, Hrvoi?, Rup?i?, Škrobar
13. listopada 2019.