Me?uodsje?ni izborni kolegij 'Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije' – dodatna mogu?nost upisa
S obzirom na tehni?ku pogrešku odgovaraju?eg digitalnog sustava koji je pogrešno javljao da su upisna mjesta popunjena, iako je kvota dobrim dijelom ostala neispunjena, nazna?ujemo da je još uvijek mogu?e upisati Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije namijenjen polaznicima i polaznicama svih preddiplomskih i diplomskih studija na Filozofskom fakultetu i to zaklju?no s 21. 10. 2019.

Kolegij pruža uvid u sport te njegovu ulogu i važnost u društvima i kulturama Dalekog istoka i Indije. Naglasak je pri tom stavljen na predstavljanje tradicionalnih isto?nja?kih borila?kih koncepata/sustava – kineskih: Yong chun (Wing Tzun), Taiji (Taijiquan); japanskih: Nanbudo, Aikido, Judo, Jujutsu; korejskih: Taekwondo i dr.; autenti?ne indijske metode: Joga u Indiji i na zapadu.

Kolegij je sadržan u programu odnosno satnici Odsjeka za indologiju i dalekoisto?ne studije ( Modul 1 nosi 4 ECTS boda, Modul 2 nosi 5 ECTS boda).

Nastava se održava ponedjeljkom od 18.30 do 20.00 sati u dvorani A-106.

Studenti se pozivaju na predstoje?i nastavni termin 21. 10. 2019. kada se, iznova to isti?emo, zaklju?uju formalne prijave na kolegij.

Podrobnije informacije dostupne su sustavu e-u?enje OMEGA (lozinka: SPORTDIN) i na linku

15. listopada 2019.