Obavijest studentima
Terenska nastava iz Historiografskog praktikuma u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u srijedu 30. studenog otkazuje se zbog štrajka.
Prof. Nikoli? Jakus ne?e održavati konzultacije zbog istog razloga. Naknadne obavijesti o nastavi iz Historiografskog praktikuma idu?eg tjedna bit ?e na vrijeme unaprijed javljene na Omegi i web-stranici Odsjeka za povijest.
29. listopada 2019.