Obavijest studentima
Posjet Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici za grupe koje slušaju Historiografski praktikum srijedom bit ?e u srijedu 6.11. u vrijeme nastave. Oni koji imaju nastavu u 8 dolaze u 8:30 u predvorje Nacionalne i sveu?ilišne knjižnice, a oni koji imaju nastavu u 11 u 11:15. U slu?aju štrajka i otkazivanja nastave dobit ?ete novu obavijest na vrijeme.
1. studenog 2019.