Obavijest studentima
Zbog smrti prof. dr. M. Streche djelomice se mijenja raspored nastave. Mole se polaznici njegovog seminara da se uklju?e u grupu prof. dr. I. Ivelji? u srijedu u 11 sati u C-001, a polaznike izbornog kolegija prof. dr. Streche da odaberu neki drugi izborni kolegij na povijesti te svoj izbor elektroni?kim putem jave prof. dr. Ivelji?. Izabrani kolegij mogu poha?ati od sljede?eg tjedna.
23. studeni 2019.