Obavijest studentima
Studenti koji poha?aju kolegij Povijest Habsburške Monarhije u 19. stolje?u a žele se prijaviti na terensku nastavu (Ogulin-Josipdol-Senj-Vinodol) koja ?e se održati 7.12. (subota) mogu se javiti Filipu Šimetinu Šegvi?u na e-mail adresu.
4. prosinca 2019.