Obavijest studetima
U petak 10. sije?nja posje?uje se Hrvatski povijesni muzej u okviru obavezne terenske nastave na Historiografskom praktikumu. Sastanak je u predvorju Muzeja u Matoševoj 9 na Gornjem gradu.

http://www.hismus.hr/hr/posjetite-nas/

Organizirane su tri grupe u 10:00, 11:30 i 13:00. Mole se studenti i studentice da se prijave u grupu na Omegi koja im odgovara. Ako je jedina grupa koja im odgovara zauzeta ili se ne mogu prijaviti na Omegu, neka se jave mailom prof. Nikoli?. Predvi?eno vrijeme posjeta je cca 1 sat i 15 minuta.
8. sije?nja 2020.