Obavijest studentima
Mole se studenti povijesti svih godina, zainteresirani za ljetnu školu Sveu?ilišta u Brašovu (Rumunjska), da se najkasnije do kraja velja?e o.g. osobno jave prof. Grginu, C-118.
4. velja?e 2020.