Obavijest studentima
Rezulati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 3. velja?e 2020. dostupni su na sljede?em linku.
5. velja?e 2020.