Ocjene seminara
Ocjene iz seminara na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku dostupne su na sljede?em linku.
Upis ocjena iz istog kolegija bit ?e u srijedu 19. velja?e u 11 sati, soba C-108.
14. velja?e 2020.