Obavijest studentima
Izborni predmet Progoni vještica u Europi i Hrvatskoj u srednjem i ranom novom vijeku u Rasporedu predavanja je pogreškom ozna?en s 4 ECTS boda. To?an podatak naveden je u ECTS informacijskom paketu, predmet nosi 3 ECTS boda.
17. velja?e 2020.