Me?uodsje?ni izborni kolegij "?ovjek i sport"
Drage studentice i studenti!

U ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. u mogu?nosti ste upisati me?uodsje?ni kolegij '?OVJEK I SPORT'.

Ovaj izborni kolegij koji se održava devetu godinu za redom Vam svojim sadržajima pruža uvid u kompleksnost kulture bavljenja sportom i njegovo mjesto u ?ovjekovom kvalitetnom življenju od davnina. Kolegij njeguje interdisciplinarni pristup te uklju?uje nastavnike/ce razli?itih strukovno-ekspertnih profila:

povijest
povijest umjetnosti
sociologija
filozofija
lingvistika
psihologija
kineziologija

koji s razli?itih kutova osvjetljuju poziciju sporta u ljudskoj kulturi. S obzirom na tematski okvir, kolegij nudi opsežan uvid u razli?ite aspekte sporta u tom smislu pokazuje se potencijalno jednako interesantnim i za one koji su za sport tek rubno zainteresirani, ali ?e i oni koji o sportu znadu ve? štošta svoje spoznaje zasigurno dobrano probuditi i zaokružiti.

Budu?i da je u prijašnjim izdanjima kolegij pobudio poprili?an interes brojnih studenata, preporu?a se pravovremena odnosno ?im ranija prijava. Kolegij je sadržan u programu odnosno satnici Odsjeka za povijest (Modul 1 nosi 4 ECTS boda, Modul 2 nosi 5 ECTS boda).

Nastava ?e se održavati ponedjeljkom od 18.30 do 20.00 sati u dvorani A-202 te zapo?inje u ponedjeljak 9. 3. 2020. Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uklju?uju?i i one koji se eventualno ne?e uspjeti formalno prijaviti na kolegij.

Podrobnije informacije dostupne su u PRILOGU.
i na sustavu e-u?enje OMEGA (lozinka :CISPORT)

S poštovanjem,

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina,
Nositelj kolegija

mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.
Vanjska suradnica
20. velja?e 2020.