Ispravak rasporeda za studente prve godine diplomskog studija povijesti modula moderna i suvremena povijest
Nastava iz kolegija Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stolje?a nositelja dr. sc. Ivice Šute održavat ?e se petkom od 09:30 do 11:00 u A202.
24. velja?e 2020.