Poziv na predavanje
Jedna od vode?ih europskih stru?njakinja za eko-historiju Dr.sc Andrea Kiss s TU (Technische Universität) Wien (Be?) održat ?e predavanje na engleskom jeziku Floods, droughts, weather and environment - and their societal impacts in medieval Hungary u sklopu serije predavanja koje se odvija na poslijediplomskom studiju predmoderne povijesti u petak 28. velja?e u 18 sati u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice Filozofskog fakulteta. Iako je predavanje posebno namijenjeno poslijediplomskim studentima, pozivaju se svi koje zanima eko-historija u goru?e vrijeme klimatskih promjena. Posebno se preporu?a studentima kombinacije povijesti i geografije. U privitku je sažetak predavanja.
25. velja?e 2020.