Nagrada za najbolji rad mladih pvojesni?ara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje.
HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE
A. Star?evi?a 8, HR-35 000 Slavonski Brod
Tel. 035 447 243 • E-mail: info@hipsb.hr

raspisuje

Natje?aj za "Nagradu za najbolji rad mladih povjesni?ara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje"

Radovi opsega izme?u 10 i 40 kartica šalju se, u elektroni?kom i otisnutom obliku, na adresu Podružnice, gdje se zaprimaju do 10. rujna 2020. Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
U obzir dolaze radovi autora koji u 2020. navršavaju 28 godina ili manje. Uz radove autori trebaju navesti: ime i prezime, datum ro?enja, podatke za kontakt.
Nagrade za prvo, drugo i tre?e mjesto dodjeljuju se u listopadu 2020. Zainteresirane za sudjelovanje na Natje?aju molimo da se o Nagradi i propozicijama detaljnije informiraju na mrežnim stranicama: www.hipsb.hr.
27. velja?e 2020.