Prevencija zlostavljanja i rizi?nog ponašanja
Inicijalni sastanak vezan uz izborni kolegij "Prevencija zlostavljanja i rizi?nog ponašanja" održat ?e se u srijedu 4.3.2020. s po?etkom u 11 sati na U?iteljskom fakultetu u uredu 320. Na tom sastanku ?emo dogovoriti termin održavanja nastave.

Ema Petri?evi?, poslijedoktorand
28. velja?e 2020.