Obavijest studentima
Mole se svi studenti koji slušaju Hrvatsku povijest nakon 1945. godine da do?u u ponedjeljak u dvoranu A-001 u 12:30.
29. velja?e 2020.