Obavijest studentima
Zainteresirani diplomski studenti dobrodošli su kao izborni upisati i predmet "Imperium. Retorika mo?i u Rimskome Carstvu" koji je službeno oglašen me?u fakultetskom ponudom samo kao predmet pod nositeljstvom izv. prof. dr. sc. Dina Milinovi?a s Odsjeka za povijest umjetnosti, dok je rije? o zajedni?kom predmetu i sunositeljstvu s prof. dr. sc. Hrvojem Gra?aninom. Predmet propituje ulogu i obilježja prikaza vladara i vladarske mo?i („carska mistika“) na primjeru Rimskoga Carstva te na?in kako se oni manifestiraju u umjetnosti (tekst i slika) u razdoblju od 1. do 6. stolje?a.
Nastava se održava ?etvrtkom od 18.30 do 20 h u u predavaonici A-126.
5. ožujka 2020