Obavijest studentima
Obavještavaju se polaznice i polaznici kolegija Rod kao sudbina: izabrane teme iz povijesti žena 19. i 20. stolje?a da se otvorio naš kolegij na Omegi.
Za sve informacije obratite se na mail: iograjse@ffzg.hr
16. ožujka 2020.