Obavijest studentima
Šifre za e-kolegije (za studente) koje izvodi prof. Hrvoje Klasi? su sljede?e:
Svjetska povijest nakon 1945.: spn
1968. - uzroci i posljedice: uzp
Hrvatska i svijet u 20. stolje?u. Komparatisti?ke teme. Seminar (Klasi?): seminar
16. ožujka 2020.