Obavijest studentima
Molimo kolege koji su upisani u seminarsku grupu kod doc. dr. Nikole Anuši?a da se upišu u e-kolegij
https://omega.ffzg.hr/enrol/index.php?id=3440.
Lozinka je esp12sem20
17. ožujka 2020.