Obavijest studentima
Produžuje se rok prijave radova za Rektorovu nagradu Sveu?ilišta u Zagrebu do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati. Za pristup odluci rektora vidi poveznicu.
19. ožujka 2020.