Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin moli studente svoje seminarske grupe iz Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka da mu od 30. ožujka do daljnjega šalju svoje prezentacije prema dogovorenom rasporedu i datumima, u PowerPointu putem e-maila.

Audio-predavanja iz kolegija Srednjovjekovna Venecija i Srednjovjekovno seljaštvo postavljena su i nastavit ?e se postavljati na Omegu. Šifre za studente su sredven20 i sredselj20.
22. ožujka 2020.