Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin otvorio je još dva kolegija na Omegi, i to "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" (šifra za studente rumsred20) te "Srednjovjekovno plemstvo" (šifra za studente sredplem20).
4. lipnja 2020.