Natje?aj za urednike-pripravnike 16. broja ?asopisa „PRO TEMPORE“ za akademsku godinu 2020./2021.
Uredništvo 16. broja ?asopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natje?aj za urednike-pripravnike. Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena ?itanju radova svojih kolega studenata i njihovom kriti?kom komentiranju, istovremeno u?e?i nešto novo i stje?u?i mogu?nost da i sami postanete punopravni urednici ?asopisa, svakako se javite putem elektroni?ke pošte na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com.

Rok za prijavu je 30. rujna 2020. godine. Uz prijavu je potrebno priložiti i kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem ?ete se predstaviti i razložiti zbog ?ega smatrate da ste dobar odabir za rad u Uredništvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na razli?itim projektima ili ?itanja tu?ih seminarskih radova prije slanja profesorima itd.).

Tražimo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustru?avati poslati mail. Godine studija nisu važne, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i želja za radom. Nadamo se što ve?em odazivu!
26. kolovoza 2020.