Obavijest studentima
Mole se studenti koji su ove akademske godine upisali nastavni?ki smjer diplomskog studija povijesti (jednopredmetni ili dvopredmetni), kao i studenti integriranog studija povijesti i geografije/geografije i povijesti koji ?e u zimskom semestru slušati kolegij Didaktika povijesti I., da se jave tijekom ovog i sljede?eg tjedna na email prof. Snježane Koren zbog uspostave kontakta. Studenti se tako?er mole da prate obavijesti o po?etku nastave i na?inu izvo?enja nastave na web stranici Odsjeka za povijest.
30. rujna 2020.