Obavijest studentima
Raspisuje se natje?aj za studentske predstavnike na studiju povijesti. Kandidature za više godine zaprimaju se od 5.10. do 11.10. u 23:59, a za studente prve godine preddiplomskog studija od 5.10. do 25.10. u 23:59. Molimo zainteresirane studente i studentice da kandidature pošalju na mail dežurnog odsje?kog koordinatora za studentske izbore petarplasti17@gmail.com. Kandidature moraju sadržavati: ime i prezime, studijsku grupu na kojoj se kandidiraju, godinu studija, funkciju za koju se kandidiraju (predstavnik ili zamjenik), broj mobitela i e-mail adresu.

Izbori za studentske predstavnike provodit ?e se preko e-kolegija na Omegi koji ?e biti otvoreni specifi?no radi provo?enja izbora. Na web-stranici odsjeka bit ?e objavljeni datumi provo?enja izbora za svaku odre?enu godinu, uz naslov e-kolegija, a studenti te godine trebaju se samostalno upisati u taj e-kolegij. Prije po?etka izbora provjerit ?e se jesu li studenti koji su upisani u kolegij studenti te godine te ?e se s po?etkom izbora zaklju?ati upis kolegija. Izbori ?e trajati 48 sati tijekom kojih studenti trebaju izabrati dvije od ponu?enih opcija, jednu za predstavnika, i jednu za zamjenika.

Za sva daljnja pitanja u vezi studentskih izbora, molimo da se javite odsje?kom koordinatoru za izbore petarplasti17@gmail.com.
5. listopada 2020.