Obavijest studentima
Molim sve studente diplomskog studija (istraživa?kog, nastavni?kog, integriranog) koji su upisali ili misle upisati izborni predmet Nacizam i Njema?ka: ideologija, prakse, naslje?e da se jave na email skoren@ffzg.hr radi uspostave kontakta. Napominjem da je predmet otvoren i za ostale zainteresirane studente diplomskih studija na Filozofskom fakultetu i da se nalazi u fakultetskoj ponudi. Upis predmeta nije uvjetovan. Nastava na predmetu ?e se izvoditi online putem fakultetske platforme Omega i održavat ?e se u terminu prema rasporedu (?etvrtak, 12.30-14).
Za detalje o kolegiju kliknite na poveznicu.

Snježana Koren
7. listopada 2020.