Djeca u Andautoniji - od igre do škole
U Š?itarjevu se u Arheološkom parku dana 26. i 27. travnja 2008. god. (subota i nedjelja od 12 do 18 h) održava ve? tradicionalna manifestacija pod nazivom "DANI ANDAUTONIJE". Ovogodišnja glavna tema je "Djeca u Andautoniji - od igre do škole". Tako?er ?e biti ?e prikazani tradicionalni rimski obrti te rimska jela i pi?a (koja se mogu i kušati). Dane Andautonije organizira Arheološki muzej iz Zagreba i Muzej Turopolja iz Velike Gorice. Više informacija na stranicama www.andautonia.com, posebno pod linkovima Doga?anja - 2008 i Info - Kako do?i.
24.04.2008.