Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin zapo?et ?e s nastavom u ponedjeljak 12. listopada 2020., prema rasporedu. Konzultacije ?e u ovom semestru održavati uživo u sobi C-118, ponedjeljkom i srijedom od 13 do 14 sati. Konzultacije su i na e-mail adresi bgrgin@ffzg.hr. Studenti na preddiplomskom izbornom kolegiju "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" trebaju se upisati i na e-kolegij, s lozinkom rumsred20. Studenti na diplomskom kolegiju "Srednjovjekovno plemstvo" trebaju se upisati i na e-kolegij, s lozinkom sredplem20. Nastava ?e se održavati u oba kolegija hibridno, uživo u dvorani s prijenosom preko Omege na e-kolegiju. Nitko nije obavezan fizi?ki nazo?iti nastavi na fakultetu, ali se mora u tom slu?aju uklju?iti preko weba, jer ?e se voditi evidencija poha?anja nastave. Broj sjede?ih mjesta u dvoranama ograni?en je iz epidemioloških razloga, a nošenje maski je obavezno.
7. listopada 2020.