Obavijest studentima
Prof. dr. Damir Agi?i? održavat ?e nastavu iz izbornog predmeta "Poljska u 19. i 20. stolje?u" online, na omegi - lozinka za prijavu: poljska

Predavanja iz predmeta "Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme" održavat ?e se online ?etvrtkom izme?u 1230 i 14 sati, tako?er preko omege; pristupna šifra predmetu: hreu19

/ Za pristupnu šifru za seminar studenti neka se jave asistentu dr. sc. Filipu Šimetinu Šegvi?u.

Predavanja iz predmeta "Hrvatsko društvo i kultura u 19. stolje?u" održavat ?e se uživo, u dvorani VI - petkom od 12.30 do 14. Dvorana je dovoljno velika, studenti ?e biti na dovoljnoj udaljenosti me?usobno, i od nastavnika. i svakako nositi maske. Seminar iz ovoga predmeta vodit ?e asistent Nikola Tomašegovi? i molim studente da se za sva pitanja obrate njemu.

Konzultacije ?e biti petkom prije i nakon predavanja - a za sva se pitanja možete javiti mailom na dagicic@ffzg.hr
8. listopada 2020.