Obavijest studentima
Molim sve studente upisane u diplomski predmet Politi?ka povijest, da se upisu u predmet na Omegi, gdje cu objaviti sve informacije vezane uz rad na predmetu. Lozinka je: polpov20
Prof. dr. sc. Nataša Štefanec
9. listopada 2020.