Obavijest diplomskim studentima
Uvodni susret na kolegiju Pomo?ne povijesne znanosti I. na diplomskom studiju održat ?e se u petak 16. 10. 2020. u dvorani D2 prema rasporedu (8 h). Bit ?e prenošen na BBB. Za lozinku predmeta potrebno je javiti se na mail zsikiric@ffzg.hr. Podsje?amo da su predmet dužni slušati dvopredmetni diplomski studenti (istraživa?ki, nastavni?ki, P/G-G/P smjer, osim ako su predmet na drugom studiju/sveu?ilištu slušali na preddiplomskom studiju), a jednopredmetni samo ako dolaze s drugih studija/sveu?ilišta gdje PPZ nisu imali na preddiplomskom studiju.
15. listopada 2020.