Obavijest studentima
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu
I
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Organiziraju konferenciju za tisak povodom izdavanja knjige
Tito-Stalin Split; 70 Years Later u ?etvrtak 10.12.2020. u 11h.
Knjiga je zbirka tekstova održanih na me?unarodnoj konferenciji koju su organizirali povjesni?ari iz Zagreba i Ljubljane, a održala se krajem lipnja 2018. u Zagrebu i na Golom otoku.

Konferenciju je mogu?e pratiti na:
https://www.facebook.com/Slovenskazgodovina

Video! https://zgodovina.ff.uni-lj.si/dogodki/novinarska-konferenca-predstavitev-knjige-tito-stalin-split-70-year-after

Link na publikaciju:
https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/85

Vidimo se!

Bojan Balkovec
Tvrtko Jakovina
Martin Previši?
9. prosinca 2020.