Obavijest studentima
doc. dr. sc. Marko Šari? ?e u ljetnom semestru do daljnjeg držati online nastavu na svim kolegijima (Vjerska povijest, Socijalna historija: pravne ustanove i prakse, Mleta?ka Republika: imperijalna baština, Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije; Pastoralno-ruralna društva Jugoisto?ne u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti). Svi koji se žele prijaviti na spomenute kolegije neka se jave profesoru putem e-maila radi dodijele lozinke e-kolegija.
26. velja?e 2021.