Obavijest diplomskim studentima o održavanju nastave na predmetu "Historijska imagologija"
Prof. dr. sc. Zrinka Blaževi? zapo?inje s on-line nastavom prema redovitom rasporedu. Za upis u e-kolegij "Historijska imagologija" lozinka glasi: HI2.
26. velja?e 2021.