Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin zapo?inje s nastavom u ljetnom semestru u ponedjeljak 1. ožujka 2021. prema rasporedu iz kolegija Srednjovjekovno seljaštvo i Srednjovjekovna Venecija, virtualno na Omegi. Šifre za pristup za studente su sredselj20, odnosno sredven20.
Nastava na seminarskoj grupi iz Europske i svjetske povijesti srednjeg vijeka, ponedjeljkom od 9.30 do 11 na Omegi, zapo?et ?e od ponedjeljka 8. ožujka 2021., nakon što se tijekom prvog tjedna nastave formiraju seminarske grupe na srednjovjekovnim predmetima. Tijekom prvog tjedna nastave objavit ?e se i šifra studentima za pristup toj seminarskoj grupi, na odsje?koj web stranici.
26. velja?e 2021.