Obavijest studentima
Molim studente tre?e godine jednopredmetnog studija povijesti da se prijave na e-kolegij Europska i svjetska povijest nakon 1945. pomo?u šifre SVIJET1945.
Nastava ?e biti sutra u 9.30h za SVE studente, kako bismo se podijelili u seminarske grupe.
Predavanje je u 14h.
Putem OMEGE poslat ?u vam link za predavanja (platforma ZOOM).

Studenti prve godine diplomskog studija (Komparatisti?ke teme) dolaze u D6 u srijedu u 8h.

Studenti Diplomske radionice (utorak, 15.30h), molim da se javite mailom, kako bih vam poslao link sastanka.

Tvrtko Jakovina
1. ožujka 2021.