Me?uodsje?ni izborni kolegij "?ovjek i sport"
Drage studentice i studenti!

U ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. u mogu?nosti ste upisati me?uodsje?ni kolegij '?OVJEK I SPORT'. Ovaj izborni kolegij koji se održava DESETU godinu za redom Vam svojim sadržajima pruža uvid u kompleksnost kulture bavljenja sportom i njegovo mjesto u ?ovjekovom kvalitetnom življenju od davnina. Kolegij njeguje interdisciplinarni pristup te uklju?uje nastavnike/ce razli?itih strukovno-ekspertnih profila:

- povijest
- povijest umjetnosti
- sociologija
- filozofija
- lingvistika
- psihologija
- kineziologija

koji s razli?itih kutova osvjetljuju poziciju sporta u ljudskoj kulturi. S obzirom na tematski okvir, kolegij nudi opsežan uvid u razli?ite aspekte sporta u tom smislu pokazuje se potencijalno jednako interesantnim i za one koji su za sport tek rubno zainteresirani, ali ?e i oni koji o sportu znadu ve? štošta svoje spoznaje zasigurno dobrano probuditi i zaokružiti. Budu?i da je u prijašnjim izdanjima kolegij pobudio poprili?an interes brojnih studenata, preporu?a se pravovremena odnosno ?im ranija prijava.

Kolegij je sadržan u programu odnosno satnici Odsjeka za povijest (Modul 1 nosi 4 ECTS boda, Modul 2 nosi 5 ECTS boda). Nastava ?e se održavati ponedjeljkom od 18.30 do 20.00 sati, zasad on-line, preko sustava OMEGA, te zapo?inje u ponedjeljak 8. 3. 2021. Studenti/ce se pozivaju da se priklju?e prvom nastavnom terminu, uklju?uju?i i one koji se eventualno ne?e uspjeti formalno prijaviti na kolegij.

Podrobnije informacije dostupne su u PRILOGU i na sustavu e-u?enje OMEGA - (lozinka: CISPORT)

S poštovanjem,

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Nositelj kolegija

mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.
Vanjska suradnica
3. ožujka 2021.