Obavijest studentima
Hrvatski institut za povijest
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
raspisuje natje?aj za
"Nagradu za najbolji rad mladih povjesni?ara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje"
Radovi opsega izme?u 10 i 40 kartica šalju se, u elektroni?kom i otisnutom obliku, na adresu Podružnice, gdje se zaprimaju do 1. srpnja 2021.
Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
U obzir dolaze radovi autora koji u 2021. navršavaju 28 godina ili manje.
Uz radove autori trebaju navesti: ime i prezime, datum ro?enja, podatke za kontakt.
Nagrade za prvo, drugo i tre?e mjesto dodjeljuju se u listopadu 2021.
Zainteresirane za sudjelovanje na Natje?aju molimo da se o Nagradi i propozicijama detaljnije informiraju na mrežnim stranicama: www.hipsb.hr.
7. ožujka 2021.