Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin održat ?e pismene ispite u izvanrednom ispitnom roku na sustavu Omega, u petak 23. travnja 2021. godine.

10-10:30-RUMUNJSKE ZEMLJE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU
     SREDNJOVJEKOVNA VENECIJA

10-11-SREDNJOVJEKOVNO PLEMSTVO
    SREDNJOVJEKOVNO SELJAŠTVO
14. travnja 2021.