Natje?aj za urednike-pripravnike 17. broja c?asopisa "Pro tempore" za akademsku godinu 2021./2022.
Urednis?tvo 17. broja c?asopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveuc?ilis?ta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natjec?aj za urednike-pripravnike.
Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena c?itanju radova svojih kolega studenata i njihovom kritic?kom komentiranju, istovremeno uc?ec?i nes?to novo i stjec?uc?i moguc?nost da i sami postanete punopravni urednici c?asopisa, svakako se javite putem elektronic?ke pos?te na adresu urednis?tva: casopis.protempore@gmail.com
Rok za prijavu je 30. rujna 2021. godine. Uz prijavu je potrebno priloz?iti i kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem c?ete se predstaviti i razloz?iti zbog c?ega smatrate da ste dobar odabir za rad u Urednis?tvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na razlic?itim projektima ili c?itanja tu?ih seminarskih radova prije slanja profesorima itd.).
Traz?imo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustruc?avati poslati mail. Godine studija nisu vaz?ne, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i z?elja za radom.
Nadamo se s?to vec?em odazivu!
1. rujna 2021.