Obavijest studentima
Mole se studenti druge godine preddiplomskog studija koji namjeravaju poha?ati seminarsku nastavu na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku, da se putem e-maila jave izv. prof. dr. sc. Vjeranu Kursaru (seminarska tema: Vjerska povijest u ranom novom vijeku, ?etvrtak 08:00 – 09:30, A-001) i doc. dr. sc. Marku Šari?u (seminarska tema: Povijest nasilja u ranom novom vijeku, ponedjeljak 08:00 – 09:30, A-001). Grupe mogu imati maksimalno do 17 polaznika.
6. listopada 2021.