Obavijest studentima prve godine diplomskog studija (nastavni?ki smjer) i integriranog studija povijesti i geografije
Nastava na kolegiju Didaktika povijesti I. (prva godina nastavni?kog smjera diplomskog studija povijesti – jednopredmetnog i dvopredmetnog, ?etvrta godina, integriranog studija povijesti i geografije/geografije i povijesti) po?inje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. godine.
U ponedjeljak, 11. listopada, u terminu seminara, imat ?emo zajedni?ki sastanak koji ?e se zapo?eti u 9 sati u sobi A-202. Na sastanku su predvi?ene uvodne informacije o predmetu, odvijanju nastave i prakse te ?e se dogovoriti podjela u seminarske grupe. U utorak 12. listopada održat ?e se prvo predavanje, prema rasporedu (dv. 5, 8 – 9.30).
doc.dr.sc. Snježana Koren
6. listopada 2021.