Poziv za prijavu na studentski znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti
Dugogodišnja želja uredništva studentskog znanstvenog ?asopisa Pro tempore je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi imali priliku izlagati studenti, ali i svi drugi zainteresirani. Unato? okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu – odlu?ilo održati znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti izme?u 11. i 15. travnja 2022. godine (to?an dan zbog nepredvidljivih okolnosti znat ?e se po?etkom mjeseca) u prostorima Fakulteta.

Znanstveni skupovi, kolokviji, okrugli stolovi i sl., dio su struke jednog povjesni?ara. Stoga ovim skupom uredništvo želi pružiti mogu?nost u?enja i sazrijevanja i na tom polju, prije svega studentima povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti.

Odabir ovogodišnje teme broja Civilizacijski i kulturni susreti zacrtava tematiku koju bismo predložili potencijalnim izlaga?ima. Fenomen civilizacijskih i kulturnih susreta karakterizira sva povijesna razdoblja, a u najve?oj mjeri obilježava prostor jugoisto?ne Europe, pa tako i hrvatski povijesni prostor, koji se mogu promatrati kao mjesto susreta civilizacija i kultura u dugome povijesnom trajanju.

Iz perspektive suvremene historije isprepletanja moglo bi se konstatirati da kultura, koja obuhva?a simboli?ke, i civilizacija, koja pokriva materijalne i tehnološke aspekte života neke zajednice, nastaju u dinami?nim povijesnim procesima susretanja, prožimanja, preklapanja, ali i otpora, isklju?ivanja i odbacivanja. Izlaga?i koji se žele prijaviti na skup trebaju upravo navedene fenomene staviti u tematskih fokus svojih izlaganja.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja i poslati sažetak, odnosno kratko pojašnjenje teme o kojoj se namjerava izlagati (ne više od petsto rije?i). Mogu?e je izlagati na hrvatskom jeziku i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijave je mogu?e podnijeti do 31. ožujka 2022. godine na mail adresu ?asopisa casopis.protempore@gmail.com.

Dio ?e izlaganja sa skupa – ovisno o odluci uredništva – biti objavljen u 17. broju ?asopisa.
9. studenog 2021.