Obavijest studentima
Ispiti kod prof. dr. I. Ivelji? održat ?e se u ?etvrtak 17.2. u promijenjenim terminima:
Hrvatsko društvo i kultura u 14 sati
Hrvatska povijest 19. stolje?a u 17 sati
15. velja?e 2022.