Obavijest studentima
Predavanja iz Hrvatske povijesti 19. stolje?a na preddiplomskom studiju održavat ?e se se virtualnim putem (big blue button na Omegi) u zadanim terminima rasporeda: srijeda 15.30-17h predavanja za jednopredmetne i 17-18.30 predavanja za sve studente. Isto se odnosi i na seminarsku grupu u petak 14-15.30.
U ponedjeljak 28.2.od 11 sati na Omegi ?e biti otvorene prijave za raspored u 3 seminarske grupe.
28. velja?e 2022.