Obavijest studentima
Doktorski studij moderne i suvremene povijesti organizira 4.6. virtualnu doktorsku konferenciju s kolegama sa Sveu?ilišta u Southamptonu. Pristup je slobodan a poveznica je u programu.
26. svibnja 2022.